Nofre Fuster
 
La llengua és la meitat de l’home
l’altra meitat és el cor
la resta no és sinó carn i sang.
                 Mu’allaqa (fragment)
                             Zuhayr Ibn Abi Sulma
                                          (530-627 d.C.)
 
 
poesia natura mallorquina
video: